Friday, January 2, 2009

தமிழ்குறிஞ்சி - ஒரு அறிமுகம்

தமிழ்குறிஞ்சி!

இது இணைய உலகில் கால்பதித்து சிலமாதங்களே ஆன ஒரு பல்சுவை இணையஇதழ்.

இதில் செய்தி, இலக்கியம், சினிமா, மகளிர்பகுதி, விளையாட்டு, வணிகம், பதிவுகள் ஆகியவை தற்போது இடம்பெற்றுள்ளன. இன்னும் பல புதிய பகுதிகளை இணைக்க உள்ளோம். புதிய எழுத்தாளர்களை வரவேற்கிறோம். வாருங்கள் சேர்ந்து வளர்வோம்.
ஆசிரியர்,
தமிழ்குறிஞ்சி.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...