Monday, October 11, 2010

ஆண்களை கடத்தி கற்பழிக்கும் பெண்கள்

ஜிம்பாவே நாட்டில் கடந்த 11 மாதங்களில் 6 ஆண்களை பெண்கள் கடத்திச் சென்று கற்பழித்துள்ளனர்.

மேலும்படிக்க

Related postNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...